მსოფლიოში ყველაზე პატარა ზომის სტიმულატორი შეიმუშავეს

24 მაი, 2022

შეიმუშავეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა ზომის სტიმულატორი, რომლის ინპლანტაცია ხორციელდება მინიმალური ინვაზიით ბარძაყის  ვენიდან გულის მარჯვენა პარკუჭში დამატებითი ელექტროდის გარეშე. მისი მუშაობის ხანგრძლივობა 12 წელია. მიკრო სტიმულატორის  გამოყენებით მკვეთრად შემცირდა დაინფიცირების და ელექტროდით გამოწვეული გართულებების რისკი. შესაძლებელია მაგნიტურ რეზონანსული კვლევის ჩატარება როგორც 1,5 ასე 3 თესლიან აპარატებზე.