თეონა ჯანიაშვილი

მოზრდილთა ინტენსიური მიმართულების ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია