თეა ბიწაძე

მოზრდილთა ინტენსიური თერაპიის უმცროსი ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია