სოლომონი ხოლუაშვილი

თორაკალური ქირურგი

დამატებითი ინფორმაცია