ლადო ბახტაძე

კარდიოინტერვენციონისტის უმცროსი ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია