სადახლოს ამბულატორიული ცენტრი

დაჯავშნე ვიზიტი

მარნეულის რაიონი, სოფელი სადახლო

ელ-ფოსტა: [email protected]

კლინიკის ძირითადი მიმართულებები

 • რადიოლოგია

 • უროლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

 • გინეკოლოგია

 • ნევროლოგია

 • ენდოკრინოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • პედიატრია

 • კარდიოლოგია

 • რადიოლოგია

 • უროლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

 • გინეკოლოგია

 • ნევროლოგია

 • ენდოკრინოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • პედიატრია

 • კარდიოლოგია

კლინიკის პროგრამები

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

სპეციალობა

ექიმი